На ден 24.10.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Македонска Каменица, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа втората работилница со стари лица - членови на здружението на пензионери од Македонска Каменица.

На истата од страна на експертот - Валери Спасевски, на присутните лица - пензионери од здружението на пензионери од Македонска Каменица им беа презентирани техники за креирање на новинасрки текстови и статии.